Bilmediğini bilmeyen kişiden uzak dur,
Bilmediğini bilen kişiye öğret,
Bildiğini bilmeyen kişiye hatırlat,
Bildiğini bilen kişiyi takip et.

 • PhD, 1999
  Doktora - Kontrol Mühendisliği
  Unıversity of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST)
 • MSc, 1994
  Yüksek Lisans - Kontrol ve Enformasyon Teknolojileri
  Unıversity of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST)
 • BSc, 1991
  Lisans - Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
  İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Dayanıklı Kontrol Sistemleri
 • Kutup Atama Problemleri
 • Bilgisayar Cebri
 • PID Kontrol
 • Zaman Gecikmeli Sistemler
 • Çok Etkenli Sistemler
 • Raylı Sistemlerin Modellenmesi ve Benzetimi
 • Raylı Sistemlerin Sinyalizasyonu
 • Raylı Sistem Araçlarının Kontrolü

İlgilenen öğrenciler için bitirme tasarım projesi / tez konuları.

Mehmet Turan Söylemez İTÜ Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini (1991), Manchester Üniversitesi’nden (UMIST) kontrol mühendisliği ve enformasyon teknolojileri üzerine yüksek lisans (1994) ve doktora (1999) derecelerini almıştır. 2000 yılından beri İTÜ öğretim üyesi olup bu süreç içinde İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (2002-2008), Kontrol Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (2008-2010), Elektrik Elektronik Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2010-2013), Raylı Sistemler Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı (2013’ten itibaren) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı (2021’den itibaren), Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlığı (2022’den itibaren) gibi idari görevleri üstlenmiştir. Ayrıca, İTÜ Afet Yönetim Merkezi kurucu üyelerindendir. Bir kitap, 28 bilimsel dergi makalesi ve 150’den fazla ulusal ve uluslararası bildirinin yazarıdır. Tamamlanmış 8 adet doktora ve 45’den fazla yüksek lisans tezine danışmanlık yapmıştır.  1999 yılından beri IEEE üyesi olup 2017 yılında IEEE Deneyimli Üye (Senior Member) statüsüne geçmiştir. 2021 yılından beri IEEE CBTC and Signalling  ve IEEE Traction Power Systems Standart Belirleme Komisyonlarında üyelik yapmaktadır.  2006 yılından itibaren Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi (TOK) ve 2008 yılından beri IFAC (International Federation of Automatic Control) üyesidir. 2009-2012 yılları arasında IFAC’ın TC 9.2 Gelişmekte Olan Ülkeler Teknik Komisyonu başkan yardımcılığını yapmış ve 2020 yılından itibaren TC 7.4 Ulaştırma Sistemleri Teknik Komisyonu başkan yardımcılığını yürütmektedir. 2017-2020 döneminde IFAC Yönetim ve Finans Komitesi (Administration and Finance Committee) Üyeliği yapmıştır. 2009 yılından itibaren TOK genel sekreterliğini yürütmektedir. Dr. Söylemez 100’den fazla endüstriyel projede rol almış olup aralarında 2009 yılında başlayıp Nisan 2012’de sona ermiş olan Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Projesi’nde İTÜ adına proje yürütücülüğü ile 2019-2022 yılları arasında Ulusal CBTC Sinyalizasyon Projesinde ATP ve ATO algoritmalarını geliştiren ekiplere başkanlık görevleri de bulunan çeşitli ArGe projelerinde çalışmıştır. Ayrıca, 2015 yılından beri Ufuk 2020 kapsamında raylı sistemler ile ilgili Avrupa Birliği fonlarının toplandığı Shift2Rail (yeni adı Europe’s Rail) Ortak Girişiminde Bilimsel Komite üyesidir. Dr. Söylemez 2016 yılından itibaren ortak kurucusu olduğu HISIM Teknoloji Firmasının genel müdürlüğünü de yürütmektedir.