Ders Hakkında

Ders Kodu:KON 314
Dönem:2019 Bahar
Öğretim Üyesi:Prof. Dr. M. Turan Söylemez
Kontrol ve Otomasyon Müh. Böl.
Oda No: 4207, Tel: 212 - 285 35 70
Ders Saatleri:D5204 - Pazartesi (13:30 - 15:30)
Elektrik Müh. Böl. Bilgisayar Lab. - Pazartesi (15:30-17:30), Perşembe (15:30 - 17:30)
Ders Kitapları:1) "Control System Design", G. C. Goodwin, S. F. Graebe ve M. E. Salgado, 2001, Prentice Hall, New Jersey, ISBN: 0 -13 -958653-9
2) "Control Systems Engineering", Norman S. Nise, 2000, John Wiley & Sons, New York, ISBN: 0-471-36601-3.
3) "Otomatik Kontrol Sistemleri", B. C. Kuo (çeviren: Atilla Bir), 1999, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
4) "Linear Control System Analysis and Design", J. J. D'Azzo ve C. H. Houpis, 1995, McGraw Hill, New York
5) "Advanced Control System Design", B. Friedland, 1996,Prentice Hall, New Jersey, ISBN: 0-13-0140104
Not Baremi:%1 Ön-test
%20 Ara Sınav
%21 Ödevler
%18 Lab (%12 Kısa Sınav - %6 Lab. performans)
%15 Son-test
%25 Final
Final Giriş Şartı:Son ödev haricinde yıl içi başarı notu (ağırlıklı ortalama) 100 üzerinden en az 20 olmalı ve laboratuvarlara en az %85 devam koşulu sağlanmış olmalı.
Ev Sayfası:http://web.itu.edu.tr/soylemezm/kon314

Ders Planı

HaftaGünKonular
1. Hafta
4-8 Şubat 2019
PazartesiGİRİŞ
 • Motivasyon
 • İşaretler ve sistemler
 • Geri besleme kavramı
 • Kontrol sisteminin mimarisi
 • PerşembeMATLAB/MATHEMATICA TANITIM (Perşembe: 5204 nolu derslik)
  ÖN-TEST
  2. Hafta
  11-15 Şubat 2019
  Pazartesi Basit Kontrol Yöntemleri ve K Sentezi
 • Tasarımdan beklenenler
 • On-Off (BANG-BANG) Kontrol
 • Sistem tersi ile kontrol
 • Yüksek kazanç ile kontrol
 • Kutupların sistem cevabına etkisi
 • Kontrolör tasarımında kök eğrisi yöntemi
 • Perşembe
  (Lab)
  MATLAB/MATHEMATICA TANITIM

  BASİT KONTROL YÖNTEMLERİ
 • Control System Toolbox tanıtım
 • Sistem tersi ile kontrole bir örnek
 • 3. Hafta
  18-22 Şubat 2019
  PazartesiBasit Kontrol Yöntemleri ve K Sentezi
 • Baskın kutup kavramı
 • K sentezi
  Faz Gerilemeli Kontrolör Tasarımı
 • Faz gerilemeli kontrolör tanımı
 • Faz gerilemeli kontrolör kullanarak tasarım
 • PI kontrolör
 • Sürekli hal yanıtının iyileştirilmesi
 • Faz gerilemeli kontrolörlerin gerçeklenmesi
 • Perşembe
  (Lab)
  BASİT KONTROL YÖNTEMLERİ
 • Yüksek kazanç ile kontrole bir örnek
 • K sentezi örnekleri
 • 4. Hafta
  25 Şubat-1 Mart 2019
  PazartesiFaz İlerlemeli Kontrolör Tasarımı
 • Faz ilerlemeli kontrolör tanımı
 • Faz ilerlemeli kontrolör kullanarak tasarım
 • PD kontrolör
 • Geçici hal yanıtının iyileştirilmesi
 • Faz ilerlemeli kontrolörlerin gerçeklenmesi
  2. ve daha yüksek dereceden kontrolör tasarım yöntemleri
 • Faz ilerlemeli-gerilemeli kontrol
 • Notch Filtreleri
 • Model eşleme
 • Perşembe
  (Lab)
  Faz Gerilemeli/İlerlemeli Kontrolör Tasarımı
 • Tasarım örnekleri
 • Kontrolör parametrelerinin cebrik olarak hesaplanması
 • 5. Hafta
  4-8 Mart 2019
  PazartesiPID Kontrolör Tasarımı
 • Neden PID?
 • Kaskad tasarım
 • Klasik PID kontrolör tasarımı
 • Ziegler-Nichols yöntemi
 • Cohen-Coon yöntemi
 • PID kontrolör tasarımında yeni açılımlar
  Kutup Atama ile Kontrolör Tasarımı
 • Polinom yaklaşımı ile kutup atama
 • Kutup atama ile PID kontrolör tasarımı
 • Baskın kutup atama yöntemleri
 • Perşembe
  (Lab)
  PID Kontrol Teknikleri
 • Tasarım örnekleri
 • 6. Hafta
  11-15 Mart 2019
  PazartesiÇıkıştan geribesleme ile kutup atama
 • Kutup atama teoremi
 • Katsayı eşitleme ile kutup atama
 • Tasarım örnekleri
 • Perşembe
  (Lab)
  Kutup atama
 • Tasarım örnekleri
 • 7. Hafta
  18-22 Mart 2019
  PazartesiKutup Sıfır Götürme ve Model Eşleme
 • Kutup sıfır götürme ile kontrol
 • Notch filtresi
 • Model eşleme yöntemi
  SISO sistemlerin kontrolünde temel kısıtlamalar
 • Yapısal kısıtlamalar
 • Köklerin hasaslığı
 • Sağ taraftaki ve orijine yakın sıfırlar
 • Perşembe
  (Lab)
  Kontrolde temel kısıtlamalara yönelik örnekler
  8. Hafta
  25-29 Mart 2019
  ARA TATİL
  9. Hafta
  1-5 Nisan 2018
  PazartesiUYGULAMALAR
 • Yetiştirilemeyen derslerin tamamlanması ve uygulamalar
 • PerşembeARA SINAV (4 Nisan 2019, Perşembe - 15:30)

  10. Hafta
  8-12 Nisan 2019
  PazartesiIntegratör Sarması ve Sarmasız Kontrol
 • Integrator wind-up (integratör sarması)
 • Sarmasız kontrol teknikleri
 • Yetişme hızının (slew-rate) sınırlandırılması
 • Perşembe
  (Lab)
  Sarmasız kontrol örnekleri
  11. Hafta
  15-19 Nisan 2019
  PazartesiDeğişik Kontrol Yapıları ve PID Kontrolör Türevleri
 • Geri Besleme ile Kontrol
 • PV Kontrol
 • PI-PD kontrol
 • 2 Serbestlik Dereceli Kontrol
 • Perşembe
  (Lab)
  PID Kontrolör Türevleri
 • Tasarım örnekleri
 • 12. Hafta
  22-26 Nisan 2019
  PazartesiFrekans Tanım Bölgesi Yöntemleri
 • Frekans yanıtı ile K sentezi
 • Faz gerilemeli kontrolör tasarımı
 • Perşembe
  (Lab)
  PID Kontrolör Türevleri
 • Tasarım örnekleri

  Frekans Tanım Bölgesi Yöntemleri
 • Tasarım örnekleri
 • 13. Hafta
  29 Nisan - 3 Mayıs 2019
  PazartesiFrekans Tanım Bölgesi Yöntemleri
 • Faz ilerlemeli kontrolör tasarımı
 • Faz gerilemeli-ilerlemeli kontrolör tasarımı
 • Perşembe
  (Lab)
  Frekans Tanım Bölgesi Yöntemleri
 • Tasarım örnekleri
 • 14. Hafta
  6-10 Mayıs 2019
  Pazartesiİç Model Kontrol (Internal Model Control)
 • İç model kontrol yöntemi ile kontrolör tasarımı
  Zaman Gecikmeli Sistemlerin Kontrolü
 • Smith öngörücüsü (predictor)
 • Pade yaklaşımı ile kontrolör tasarımı
 • Frekans tanım bölgesi yaklaşımları
 • Perşembe
  (Lab)
  İç Model Kontrol (Internal Model Control)
 • Tasarım örnekleri
  Zaman Gecikmeli Sistemlerin Kontrolü
 • Tasarım örnekleri
 • 15. Hafta
  13-17 Mayıs 2019
  PazartesiKontrolör Tasarımında Durum Uzayı Yöntemleri
 • Kontrol edliebilir standard form ve durum geri beslemesi ile kutup atama
 • Ackerman formulü
 • Gözleyici tasarımı
 • Perşembe
  (Lab)
  Kontrolör Tasarımında Durum Uzayı Yöntemleri
 • Tasarım örnekleri