Ders Hakkında

Ders Kodu:KON 314
Dönem:2018 Bahar
Öğretim Üyesi:Prof. Dr. M. Turan Söylemez
Kontrol ve Otomasyon Müh. Böl.
Oda No: 4207, Tel: 212 - 285 35 70
Ders Saatleri:D5202 - Pazartesi (13:30 - 15:30)
ELK Müh. Bilg. Lab. - Pazartesi (15:30-17:30), Perşembe (15:30 - 17:30)
Ders Kitapları:1) "Control System Design", G. C. Goodwin, S. F. Graebe ve M. E. Salgado, 2001, Prentice Hall, New Jersey, ISBN: 0 -13 -958653-9
2) "Control Systems Engineering", Norman S. Nise, 2000, John Wiley & Sons, New York, ISBN: 0-471-36601-3.
3) "Otomatik Kontrol Sistemleri", B. C. Kuo (çeviren: Atilla Bir), 1999, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
4) "Linear Control System Analysis and Design", J. J. D'Azzo ve C. H. Houpis, 1995, McGraw Hill, New York
5) "Advanced Control System Design", B. Friedland, 1996,Prentice Hall, New Jersey, ISBN: 0-13-0140104
Not Baremi:%1 Ön-test
%20 Ara Sınav
%21 Ödevler
%18 Lab (%12 Kısa Sınav - %6 Lab. performans)
%15 Son-test
%25 Final
Final Giriş Şartı:Son ödev haricinde yıl içi başarı notu (ağırlıklı ortalama) 100 üzerinden en az 20 olmalı ve laboratuvarlara en az %85 devam koşulu sağlanmış olmalı.
Ev Sayfası:http://web.itu.edu.tr/soylemezm/kon314

Ders Planı

HaftaGünKonular
1. Hafta
5-9 Şubat 2018
PazartesiGİRİŞ
 • Motivasyon
 • İşaretler ve sistemler
 • Geri besleme kavramı
 • Kontrol sisteminin mimarisi
 • PerşembeMATLAB/MATHEMATICA TANITIM (Perşembe: ??? nolu derslik)
  ÖN-TEST
  2. Hafta
  12-16 Şubat 2018
  Pazartesi Basit Kontrol Yöntemleri ve K Sentezi
 • Tasarımdan beklenenler
 • On-Off (BANG-BANG) Kontrol
 • Sistem tersi ile kontrol
 • Yüksek kazanç ile kontrol
 • Kutupların sistem cevabına etkisi
 • Kontrolör tasarımında kök eğrisi yöntemi
 • Perşembe
  (Lab)
  MATLAB/MATHEMATICA TANITIM
  3. Hafta
  19-23 Şubat 2018
  PazartesiBasit Kontrol Yöntemleri ve K Sentezi
 • Baskın kutup kavramı
 • K sentezi
  Faz Gerilemeli Kontrolör Tasarımı
 • Faz gerilemeli kontrolör tanımı
 • Faz gerilemeli kontrolör kullanarak tasarım
 • PI kontrolör
 • Sürekli hal yanıtının iyileştirilmesi
 • Faz gerilemeli kontrolörlerin gerçeklenmesi
 • Perşembe
  (Lab)
  BASİT KONTROL YÖNTEMLERİ
 • Control System Toolbox tanıtım
 • Sistem tersi ile kontrole bir örnek
 • Yüksek kazanç ile kontrole bir örnek
 • K sentezi örnekleri
 • 4. Hafta
  26 Şubat-2 Mart 2018
  PazartesiFaz İlerlemeli Kontrolör Tasarımı
 • Faz ilerlemeli kontrolör tanımı
 • Faz ilerlemeli kontrolör kullanarak tasarım
 • PD kontrolör
 • Geçici hal yanıtının iyileştirilmesi
 • Faz ilerlemeli kontrolörlerin gerçeklenmesi
  2. ve daha yüksek dereceden kontrolör tasarım yöntemleri
 • Faz ilerlemeli-gerilemeli kontrol
 • Notch Filtreleri
 • Model eşleme
 • Perşembe
  (Lab)
  Faz Gerilemeli/İlerlemeli Kontrolör Tasarımı
 • Tasarım örnekleri
 • Kontrolör parametrelerinin cebrik olarak hesaplanması
 • 5. Hafta
  5-9 Mart 2018
  PazartesiPID Kontrolör Tasarımı
 • Neden PID?
 • Kaskad tasarım
 • Klasik PID kontrolör tasarımı
 • Ziegler-Nichols yöntemi
 • Cohen-Coon yöntemi
 • PID kontrolör tasarımında yeni açılımlar
  Kutup Atama ile Kontrolör Tasarımı
 • Polinom yaklaşımı ile kutup atama
 • Kutup atama ile PID kontrolör tasarımı
 • Baskın kutup atama yöntemleri
 • Perşembe
  (Lab)
  PID Kontrol Teknikleri
 • Tasarım örnekleri
 • 6. Hafta
  12-16 Mart 2018
  PazartesiÇıkıştan geribesleme ile kutup atama
 • Kutup atama teoremi
 • Katsayı eşitleme ile kutup atama
 • Tasarım örnekleri
 • Perşembe
  (Lab)
  Kutup atama
 • Tasarım örnekleri
 • 7. Hafta
  19-23 Mart 2018
  PazartesiKutup Sıfır Götürme ve Model Eşleme
 • Kutup sıfır götürme ile kontrol
 • Notch filtresi
 • Model eşleme yöntemi
  SISO sistemlerin kontrolünde temel kısıtlamalar
 • Yapısal kısıtlamalar
 • Köklerin hasaslığı
 • Sağ taraftaki ve orijine yakın sıfırlar
 • Perşembe
  (Lab)
  Kontrolde temel kısıtlamalara yönelik örnekler
  8. Hafta
  26-30 Mart 2018
  ARA TATİL
  9. Hafta
  2-6 Nisan 2018
  PazartesiIntegratör Sarması ve Sarmasız Kontrol
 • Integrator wind-up (integratör sarması)
 • Sarmasız kontrol teknikleri
 • Yetişme hızının (slew-rate) sınırlandırılması
 • Perşembe
  (Lab)
  Sarmasız kontrol örnekleri
  10. Hafta
  9-13 Nisan 2018
  PazartesiDeğişik Kontrol Yapıları ve PID Kontrolör Türevleri
 • Geri Besleme ile Kontrol
 • PV Kontrol
 • PI-PD kontrol
 • 2 Serbestlik Dereceli Kontrol

  UYGULAMALAR
 • Yetiştirilemeyen derslerin tamamlanması ve uygulamalar
 • Perşembe
  (Lab)
  PID Kontrolör Türevleri
 • Tasarım örnekleri
 • 11. Hafta
  16-20 Nisan 2018
  PazartesiARA SINAV (16 Nisan 2018, Pazartesi - 16:30)
  Not: Pazartesi 15:30 grubu laboratuvar seansı 13:30'da yapacaktır.
  Perşembe
  (Lab)
  PID Kontrolör Türevleri
 • Tasarım örnekleri
 • 12. Hafta
  23-27 Nisan 2018
  Pazartesi23 Nisan 2018 - RESMİ TATİL
  (Ders Perşembe günü işlenecektir).
  Perşembe
  (???)
  Frekans Tanım Bölgesi Yöntemleri
 • Frekans yanıtı ile K sentezi
 • Faz gerilemeli kontrolör tasarımı
 • 13. Hafta
  30 Nisan - 4 Mayıs 2018
  PazartesiFrekans Tanım Bölgesi Yöntemleri
 • Faz ilerlemeli kontrolör tasarımı
 • Faz gerilemeli-ilerlemeli kontrolör tasarımı
 • Perşembe
  (Lab)
  Frekans Tanım Bölgesi Yöntemleri
 • Tasarım örnekleri
 • 14. Hafta
  7-11 Mayıs 2018
  Pazartesiİç Model Kontrol (Internal Model Control)
 • İç model kontrol yöntemi ile kontrolör tasarımı
  Zaman Gecikmeli Sistemlerin Kontrolü
 • Smith öngörücüsü (predictor)
 • Pade yaklaşımı ile kontrolör tasarımı
 • Frekans tanım bölgesi yaklaşımları
 • Perşembe
  (Lab)
  İç Model Kontrol (Internal Model Control)
 • Tasarım örnekleri
  Zaman Gecikmeli Sistemlerin Kontrolü
 • Tasarım örnekleri
 • 15. Hafta
  14-18 Mayıs 2018
  PazartesiKontrolör Tasarımında Durum Uzayı Yöntemleri
 • Kontrol edliebilir standard form ve durum geri beslemesi ile kutup atama
 • Ackerman formulü
 • Gözleyici tasarımı
 • Perşembe
  (Lab)
  Kontrolör Tasarımında Durum Uzayı Yöntemleri
 • Tasarım örnekleri