Ders Hakkında

Ders Kodu:KON 314
Dönem:2021 Bahar
Öğretim Üyesi:Prof. Dr. M. Turan Söylemez
Oda No: 4207, Tel: 212 - 285 35 70
Ders Saatleri:Pazartesi (12:30 - 14:30)
Perşembe (15:30-17:30)
Dersler Zoom programı üzerinden işlenecektir
Ders Kitapları:1) "Control System Design", G. C. Goodwin, S. F. Graebe ve M. E. Salgado, 2001, Prentice Hall, New Jersey, ISBN: 0 -13 -958653-9
2) "Control Systems Engineering", Norman S. Nise, 2000, John Wiley & Sons, New York, ISBN: 0-471-36601-3.
3) "Otomatik Kontrol Sistemleri", B. C. Kuo (çeviren: Atilla Bir), 1999, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
4) "Linear Control System Analysis and Design", J. J. D'Azzo ve C. H. Houpis, 1995, McGraw Hill, New York
5) "Advanced Control System Design", B. Friedland, 1996,Prentice Hall, New Jersey, ISBN: 0-13-0140104
Not Baremi:%1 Ön-test
%18 Ara Sınav
%36 Ödevler (4 adet)
%5 Laboratuvar
%15 Son-test
%25 Final
Final Giriş Şartı:Son ödev haricinde yıl içi başarı notu (ağırlıklı ortalama) 100 üzerinden en az 25 olmalı.
Ev Sayfası:http://web.itu.edu.tr/soylemezm/kon314

Ders Planı

HaftaGünKonular
1. Hafta
1-5 Mart 2021
PazartesiGİRİŞ
 • Motivasyon
 • İşaretler ve sistemler
 • Geri besleme kavramı
 • Kontrol sisteminin mimarisi
 • PerşembeMATLAB/MATHEMATICA TANITIM
  ÖN-TEST (5 Mart Cuma saat 17:30)
  2. Hafta
  8-13 Mart 2021
  Pazartesi Basit Kontrol Yöntemleri ve K Sentezi
 • Tasarımdan beklenenler
 • On-Off (BANG-BANG) Kontrol
 • Sistem tersi ile kontrol
 • Yüksek kazanç ile kontrol
 • Kutupların sistem cevabına etkisi
 • Kontrolör tasarımında kök eğrisi yöntemi
 • Perşembe
  (Lab)
  MATLAB/MATHEMATICA TANITIM

  BASİT KONTROL YÖNTEMLERİ
 • Control System Toolbox tanıtım
 • Sistem tersi ile kontrole bir örnek
 • 3. Hafta
  15-20 Mart 2021
  PazartesiBasit Kontrol Yöntemleri ve K Sentezi
 • Baskın kutup kavramı
 • K sentezi
  Faz Gerilemeli Kontrolör Tasarımı
 • Faz gerilemeli kontrolör tanımı
 • Faz gerilemeli kontrolör kullanarak tasarım
 • PI kontrolör
 • Sürekli hal yanıtının iyileştirilmesi
 • Faz gerilemeli kontrolörlerin gerçeklenmesi
 • Perşembe
  (Lab)
  BASİT KONTROL YÖNTEMLERİ
 • Yüksek kazanç ile kontrole bir örnek
 • K sentezi örnekleri
 • 4. Hafta
  22-27 Mart 2021
  PazartesiFaz İlerlemeli Kontrolör Tasarımı
 • Faz ilerlemeli kontrolör tanımı
 • Faz ilerlemeli kontrolör kullanarak tasarım
 • PD kontrolör
 • Geçici hal yanıtının iyileştirilmesi
 • Faz ilerlemeli kontrolörlerin gerçeklenmesi
  2. ve daha yüksek dereceden kontrolör tasarım yöntemleri
 • Faz ilerlemeli-gerilemeli kontrol
 • Notch Filtreleri
 • Model eşleme
 • Perşembe
  (Lab)
  Faz Gerilemeli/İlerlemeli Kontrolör Tasarımı
 • Tasarım örnekleri
 • Kontrolör parametrelerinin cebrik olarak hesaplanması
 • 5. Hafta
  29 Mart - 2 Nisan 2021
  PazartesiPID Kontrolör Tasarımı
 • Neden PID?
 • Kaskad tasarım
 • Klasik PID kontrolör tasarımı
 • Ziegler-Nichols yöntemi
 • Cohen-Coon yöntemi
 • PID kontrolör tasarımında yeni açılımlar
 • Perşembe
  (Lab)
  PID Kontrol Teknikleri
 • Tasarım örnekleri
 • 6. Hafta
  5-9 Nisan 2021
  PazartesiKutup Atama ile Kontrolör Tasarımı
 • Polinom yaklaşımı ile kutup atama
 • Kutup atama ile PID kontrolör tasarımı
 • Baskın kutup atama yöntemleri
  Çıkıştan geribesleme ile kutup atama
 • Kutup atama teoremi
 • Katsayı eşitleme ile kutup atama
 • Tasarım örnekleri
 • Perşembe
  (Lab)
  Kutup atama
 • Tasarım örnekleri
 • 7. Hafta
  12-16 Nisan 2021
  PazartesiKutup Sıfır Götürme ve Model Eşleme
 • Kutup sıfır götürme ile kontrol
 • Notch filtresi
 • Model eşleme yöntemi
 • Perşembe
  (Lab)
  Kontrolde temel kısıtlamalara yönelik örnekler

  UYGULAMALAR
 • Yetiştirilemeyen derslerin tamamlanması ve uygulamalar
 • 8. Hafta
  19-23 Nisan 2021
  PazartesiARA SINAV (19 Nisan 2021, Pazartesi - 12:30)
  Perşembe
  (Lab)

  Sınav sorularının çözümüne yönelik uygulamalar.
  9. Hafta
  26-30 Nisan 2021
  PazartesiSISO sistemlerin kontrolünde temel kısıtlamalar
 • Yapısal kısıtlamalar
 • Köklerin hasaslığı
 • Sağ taraftaki ve orijine yakın sıfırlar
  Integratör Sarması ve Sarmasız Kontrol
 • Integrator wind-up (integratör sarması)
 • Sarmasız kontrol teknikleri
 • Yetişme hızının (slew-rate) sınırlandırılması
 • PerşembeSarmasız kontrol örnekleri
  10. Hafta
  3-7 Mayıs 2021
  PazartesiDeğişik Kontrol Yapıları ve PID Kontrolör Türevleri
 • Geri Besleme ile Kontrol
 • PV Kontrol
 • PI-PD kontrol
 • 2 Serbestlik Dereceli Kontrol
 • Perşembe
  PID Kontrolör Türevleri
 • Tasarım örnekleri
 • 11. Hafta
  10-14 Mayıs 2021
  PazartesiARA TATİL
  12. Hafta
  17-21 Mayıs 2021
  PazartesiFrekans Tanım Bölgesi Yöntemleri
 • Frekans yanıtı ile K sentezi
 • Faz gerilemeli kontrolör tasarımı
 • Perşembe
  Frekans Tanım Bölgesi Yöntemleri
 • Tasarım örnekleri
 • 13. Hafta
  24-28 Mayıs 2021
  PazartesiFrekans Tanım Bölgesi Yöntemleri
 • Faz ilerlemeli kontrolör tasarımı
 • Faz gerilemeli-ilerlemeli kontrolör tasarımı
 • Perşembe
  Frekans Tanım Bölgesi Yöntemleri
 • Tasarım örnekleri
 • 14. Hafta
  31 Mayıs - 4 Haziran 2021
  Pazartesiİç Model Kontrol (Internal Model Control)
 • İç model kontrol yöntemi ile kontrolör tasarımı
  Zaman Gecikmeli Sistemlerin Kontrolü
 • Smith öngörücüsü (predictor)
 • Pade yaklaşımı ile kontrolör tasarımı
 • Frekans tanım bölgesi yaklaşımları
 • Perşembe
  İç Model Kontrol (Internal Model Control)
 • Tasarım örnekleri
  Zaman Gecikmeli Sistemlerin Kontrolü
 • Tasarım örnekleri
  Kontrolör Tasarımında Durum Uzayı Yöntemleri
 • Tasarım örnekleri
 • 15. Hafta
  7-11 Haziran 2021
  PazartesiKontrolör Tasarımında Durum Uzayı Yöntemleri
 • Kontrol edliebilir standard form ve durum geri beslemesi ile kutup atama
 • Ackerman formulü
 • Gözleyici tasarımı
 • Perşembe
  Kontrolör Tasarımında Durum Uzayı Yöntemleri
 • Tasarım örnekleri