• Manyetik askı ve/veya top-çubuk deney seti üzerinde PID-PIR tipli kontrolör tasarımı
  Bu çalışmada özellikle parametre belirsizliği altında kontrolör tasarımı ve deneysel uygulaması üzerinde durulacaktır.
 • Raylı sistem araçlarında insan sürüşünün modellenmesi
  Bu çalışmada makinistler tarafından kullanılan raylı sistem araçlarının hız verilerinden yola çıkarak bu tür araçların kullanımında insan sürüşünün taklit edilmesi üzerinde çalışılacaktır. İsteğe bağlı olarak çalışmada yapay zeka ve öğrenme teknikleri kullanılabilir. Ayrıca, sahadan toplanan hız ve konum bilgilerinin birbiri ile ve fiziksel kısıtlar ile (ivme ve konfor oranı üzerinde) uyumlu hale getirilmesi üzerinde de çalışılması planlanmaktadır.
 • Raylı sistem araçlarının filo şeklinde sürüşü
  Raylı sistem araçlarında sanal kuplaj adı verilen yöntem ile araçların birbiri peşi sıra sürülmesi aktif bir araştırma alanıdır. Bu çalışmada araçların bu şekilde kontrol edilmesine yönelik temel çalışmalar yapılacaktır. Çalışmada Matlab ve Simulink’in yaygın şekilde kullanılması beklenmektedir. Ayrıca, değişik haberleşme topolojilerine bağlı çok etmenli (ajanlı) kontrol kuramı üzerinde çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
 • Aktif süspansiyon sistemine PID tasarımı
  Aktif süspansiyon sisteminde genellikle durum geri beslemeli kontrolörler kullanılmaktadır. Bu çalışmada farklı tipteki PID kontrolör yapılarının aktif süspansiyon sistemine uygulanması üzerinde durulacaktır. Çalışmanın hem kuramsal hem de deneysel olarak yapılması planlanmıştır.
 • Aktif süspansiyon sisteminde kontrol
  Bu çalışmada sky-hook ve türevi kontrolör tasarımları üzerinde çalışılacaktır.  Bu konu temel kontrol ve Matlab kullanımı bilgisi gerektirmektedir.
 • Raylı sistem aracının hız limitlerine uygun sürülmesi
  Sürüş esnasında hız limiti düşümlerinde, hız düşüm bölgesinden önce aracı yavaşlatmak gerekmektedir. Zira, yavaşlama hız limitinden önce başlamazsa hız ihlali olacaktır. Burada Smith öngörüsü vb bir yapının kurgulanması gerekmektedir. Bu araç, herhangi bir araç olabilir. Bu konu kontrol bilgisi gereksinimine sahiptir.
 • Paralel hesaplama yardımıyla kontrolör tasarımında n boyutlu tablolama(gridding) kullanımı
  PID veya PI-PD parametrelerinin 2 tanesinin parametrik seçilmesi ve kaskat bağlantının mevcut olması durumunda tablolama yöntemi kullanımı pratik olmaktan çıkmaktadır. Paralel hesaplama ise bu iş için oldukça uygundur. Bu konu daha yazılım konusunda tecrübe gerektirmektedir.
 • Trafik ışık sinyalizasyonu
  Bu konuda temel kontrol yöntemleri kullanarak (Bulanık Mantık ve PI kontrol gibi) uyarlamalı bir trafik ışığı sinyalizasyonu yapılması hedeflenmektedir.
 • Akıllı Ulaşım Sistemi için Derin Takviye Öğrenme Tabanlı Trafik Işığı Kontrolü
  Bu konuda ajan bazlı trafik ışığı kontrolü gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Burada trafik ışığı ajanı belirli öğrenme algoritmaları kullanarak optimum trafik ışığı veriminin elde edilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
 • Rezervasyon Temelli Trafik Kavşak Kontrol Sistemleri
  Trafik ışığı tamamen ortadan kaldırılır. Trafik kavşağı ajanı vasıtası ile belirli süreler için araçlara belirli bölgeler rezerve edilir. Bu konuda simülasyon üzerinde çeşitli algoritmalar geliştirilecektir.
 • Aynı anda birden fazla trafik kavşağının kontrolü
  Bu konuda birbirleri ile haberleşebilen birbirinden bağımsız çalışan birden fazla trafik ışığının kontrolü üzerinde çalışılacaktır. Çeşitli öğrenme ve kontrol yöntemleri kullanılması planlanmaktadır.
 • Belirli bölgede bulunan trafik ışıklarının kontrolü
  Gerçek bir harita üzerinde bulunan trafik ışıklarının kontrollerinin simülasyonu gerçekleştirilecektir. Çeşitli öğrenme ve kontrol yöntemleri kullanılması planlanmaktadır.
 • Ajan bazlı rota seçimi
  Bu konuda araçların trafik ajanlarının önerdiği rotaları kullanarak en kısa sürede varmak istedikleri noktaya ulaşmalarına çalışılacaktır. Çeşitli öğrenme yöntemleri kullanılması planlanmaktadır.
 • Trafikte insan davranışlarının modellenmesi
  Bu konuda otonom araçların otonom olmayan araçlar ile birlikte çalıştığı senaryolarda insan davranışlarının modellenmesi üzerinde çalışılacaktır. Çeşitli öğrenme yöntemleri kullanılması planlanmaktadır.
 • Filo kontrolü
  Bu konuda şehir içi taksi filosunun yada kargo filosunun kontrolünün yapılması hedeflenmektedir. Çeşitli öğrenme yada kontrol yöntemleri kullanılması planlanmaktadır.
 • Toplu taşıma filosunun kontrolü
  Bu konuda şehir içi ulaşımında kullanılan otobüslerinin saatlerinin optimum verimlilik ile belirlenmesi hedeflenmektedir. Çeşitli öğrenme yada kontrol yöntemleri kullanılması planlanmaktadır.
 • Web tabanlı raylı sistem trafik kumanda merkezi ve anklaşman geliştirilmesi
  Web tabanlı (HTML, CSS, php, react vb. kullanılacak) anklaşman geliştirilerek modbus bağlantısı üstünden HIMA PLC kontrolü ile basit bir hattın yönetilmesi ve durum takibi yapılması hedeflenmektedir.
 • OpenETCS bazlı tren HMI tasarımı
  Verilen bir hatta, openETCS baz alınarak Tren HMI’ı gerçeklemek ve bu hatta tren sürüşünün simülasyonu hedeflenmektedir.
 • SCADE – HIMA Entegrasyonu
  SCADE tool kullanılarak geliştirilecek uygulama (Android-Mobil ve C#-Masaüsü) ile HIMA PLC Modbus protokolü üzerinden makas, sinyal ve rota kontrol-monitörünü sağlayacak anklaşmanmatik (test aracı) geliştirlilmesi hedeflenmektedir.